Announcement regarding Polenergia SA

13 June 2018

CEE Equity Partners made the following announcement today:

As Investment Advisor to the China-CEE Fund, CEE Equity Partners does not intend to recommend a response to the tender offer for Polenergia SA stock announced by PGE Polska Grupa Energetyczna SA on 22 May 2018.  The Fund has a long-term investment strategy and, as we believe the future potential of Polenergia, we do not see any advantage in selling the Fund’s stock at this time.

 

****************

13 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie CEE Equity Partners:

CEE Equity Partners, jako Doradca Inwestycyjny funduszu China-CEE Fund, nie zamierza rekomendować odpowiadania na wezwanie na sprzedaż akcji Polenergia S.A. ogłoszone przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 22 maja 2018 r. W związku z tym, iż Fundusz ma długoterminową strategię inwestycyjną oraz wierzymy w potencjał Polenergii S.A., nie widzimy korzyści w sprzedaży w tym momencie akcji posiadanych przez Fundusz.

 

****************